Financiering
Hulphonden_ voor_Autisme_Vergoedingen

Financiering.


De hulphonden voor mensen met een psychische beperking worden, in Nederland, helaas niet vergoed door zorgverzekeraars.

Dit betekent dat je voor jouw hulpvraag bent aangewezen op vergoeding vanuit gemeentelijke financiering:  jeugdloket of WMO.  


Neem voor  transparante voorlichting over de kosten van een teamtraningstraject tot hulphond en vergoeding vanuit Jeugdloket, WMO contact met ons op.
Tarief Jennifer de Jongh:

Jennifer de Jongh is registertherapeute en psychosocaal werkende.

Mocht je gebruik willen maken van haar psychosociale ondersteuning, los van het teamtrainingstraject, geldt het volgende:

voor een (online) consult van 1 uur is het tarief 110 euro.

Het tarief is inclusief een e-mail contact, voorbereiding en administratieve werkzaamheden.

Het tarief is exclusief overleg met derden (verwijzer, andere betrokkenen).

Meer informatie of je aanmelden?