Missie en Visie

Missie.

Wij willen een maatschappelijk gedreven onderneming zijn die van zo groot mogelijke betekenis is voor de mensen die wij begeleiden.

Wij begeleiden onze cliënten (jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen met ASS, PTSS en/of aanverwante stoornissen) op maat naar een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij.  Deze begeleiding vindt plaats middels de teamtraining van een hulphond. Hierbij gaan wij uit van de krachten van een ieder als uniek individu, met oog voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen, en met respect voor de medemens. 

Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de cliënten om hun doelen te bereiken. We bieden maatwerk en doen wat nodig is voor de cliënt en hond. Dit alles gebeurt als dat nodig is in overleg met andere professionals. 


Visie.

We vinden het van groot belang dat kwetsbare mensen met een psychische beperking eigen kwaliteiten en mogelijkheden leren ontdekken en - inzetten, zodat zij de regie over hun eigen leven kunnen verbeteren. Niet alleen de gecertificeerde hulphond, maar juist ook het proces:  de opvoeding en training door de cliënt van de eigen hond tot hulphond, is een belangrijk onderdeel van de positieve ontwikkeling van de mens richting autonomie. 

De vraag naar hulphonden is nog steeds groeiende en met het stijgen van de vraag lijkt steeds vaker voorbij te worden gegaan aan wat we kunnen verwachten van een hond. Daarmee raakt de groeiende vraag direct aan de ethiek van de hond als autonoom wezen.  En kan de groeiende vraag een direct gevaar vormen voor het welzijn van de hond. Omdat het welzijn van mens en dier in onze organisatie op gelijk niveau staan, betekent dit dat we uiteraard graag een cliënt ondersteunen in zijn vraag, maar dat we geen concessies zullen doen naar het welzijn van de hond om een cliënt te kunnen helpen.  En dat we: 

*  bewuste keuzes maken in vaardigheden die gevraagd kunnen worden van de hond

*  een bewuste keuze maken voor de hond (ras, soort) en dat we niet voorbij  zullen gaan aan de intrinsieke waarden van de individuele hond en zijn oorsprong. 

*  dus niet elke hulpvraag middels een hulphond kunnen beantwoorden.

We zijn uniek in Nederland vanwege onze specifieke kennis over de doelgroep en de focus op de mens met een psychische beperking én het welzijn van de hond.

De financiering van zorg in Nederland staat onder druk. Door de begeleiding van een cliënt door onze praktijk,  voorkomt de financier (de gemeente, een provincie of een zorgverzekeraar) een vorm van duurdere zorg.  

Wij hebben de ambities om bij te dragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en mensen de juiste zorg te bieden. Wij willen de professionele samenwerkingspartner zijn die door financiers met overtuiging gecontracteerd kan worden. De komende jaren willen wij minimaal het volgende van hoogwaardige kwaliteit bieden:

  • steeds uitgaan van mogelijkheden.
  • steeds uitgaan van de  cliënt als uniek individu met mogelijkheden.
  • wederzijds respect.
  • de inzet van de hulphond als duurzaam ondersteunende factor voor de cliënt in zijn weg naar zelfstandigheid en autonomie.


Hulphonden voor Autisme heeft expertise, ervaring en kennis binnen de volgende kerntaken


  • Betrokken en professionele begeleiding van mensen met een psychische beperking.
  • Het zorgvuldig selecteren, opvoeden en trainen van honden tot hulphonden.
  • Het bewaken van het welzijn van mens en hond op gelijkwaardig niveau.
  • Het leveren van een duurzame vorm van zorg.